Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року.У статті 10 Конституції записано: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. B Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом”.
Мовні відносини в Україні регулює також Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
З метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму школою здійснюється відповідна організаційна робота.
У школі вивчається питання мовного законодавства, забезпечується дотримання ведення документації, оформлення наочності, організація та проведення масових заходів, урочистостей. У школі обладнано куточки державної символіки, виховується позитивне ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті.
Проводиться робота щодо якісної підготовки та участі дітей у конкурсах, турнірах, олімпіадах з української мови та літератури.
Дорожня карта
ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови»

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МОВИ В УКРАЇНІ:

Конституція України (ст.10)

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №2704-VIII від 25.04.2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №156/2018"Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України"
НАКАЗ МОН № 1033 від 29 липня 2019 року"Про впровадження нової редакції Українського правопису"
Закон України “Про засади державної мовної політики” від 3.07.2012
Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
Указ Президента України “Про Концепцію державної мовної політики”від 15.02.2010
Закон України “Про освіту” від 5.9.2017(ст. 7)
Конвенція ООН “Про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти”(ст. 5, ч. c-ii)
Кiлькiсть переглядiв: 187