ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

/Files/images/image4.jpeg

ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:

1. Ціннісне ставлення до себе.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини і людей.

3. Ціннісне ставлення до природи.

4. Ціннісне ставлення до праці.

5. Ціннісне ставлення до культкри і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Створення ефективної системи виховної діяльності класного керівника та гуманістичної виховної системи класного колективу.

ВИХОВНА ПРОБЛЕМА:

Виховання успішно соціалізованої особистості в умовах реформування та гуманізації освіти.

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

Дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми.

Організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проективної педагогіки та за принципом концентризму.

Створення програми виховання для кожного класу з урахуванням власних педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.

Наповнення змістом, відповідно до вікових особливостей учнів;

Задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізацї) в умовах школи.

Реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходу до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах.

Оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової.

Створення незалежних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.

Співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями.

Інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

ВЗАЄМОДІЯ СІМ'Ї ТА ШКОЛИ

/Files/images/db[jdyf.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1248